Contact


Mlnarik Organ s.r.o.
Company registration number: 05010454
VAT number: CZ05010454
Cerhenska 9
290 01, Sokolec
Czech Republic
e-mail: smart.organ.cz@gmail.com

Contact person:
Dr. Jakub Mlnarik
GSM: +420 721 717 532


Our partners (Cecilia organ modules)

CZ
Sonus Paradisi s.r.o
www.sonusparadisi.cz

Hudebni centrum s.r.o.
www.hudebnicentrum.cz

D
Günter Pausch
www.pausch-e.de

Orgelhaus im Stiftland
www.orgelhaus.de

GB
Tim Norris
tim@basck.com

F
Bernard Passagez
www.studio-bernard.fr

It
Organaria Isontina
www.organariaisontina.it

S
Andreas Hjalmarsson
www.tangenttryckaren.se
Copyright © 2022 | www.smartorgan.eu | Created by Chuch-in